შსს სექტემბრის თვის და იანვარ-სექტემბრის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს

0
1269

შინაგან საქმეთა სამინისტრო სექტემბრის თვის და იანვარ-სექტემბრის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს.
შსს-ს ინფორმაციით, კვლევა მოიცავს საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყებას საქართველოში არსებულ იმ სამინისტროების სტრუქტურაში შემავალ დანაყოფებს, რომლებიც თავიანთი ქვემდებარეობის მიხედვით აწარმოებენ გამოძიებას სისხლის სამართლის საქმეებზე, კერძოდ: საქართველოს მთავარი პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
მათივე ინფორმაციით, 2015 წლის სექტემბრის თვეში საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ რეგისტრირებულ იქნა 3402 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 1529 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 44.94%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -5.24.
2015 წლის სექტემბრის თვეში, შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით რეგისტრირებულ იქნა 2175 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 1340 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 61.61%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -10.35%.
2015 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეებში საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ რეგისტრირებულ იქნა 26452 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 15245 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 57.63%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -4.48%.
2015 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეებში შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით რეგისტრირებულ იქნა 18704 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 12582 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 67.27%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -5.47%.