ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს (NAC) ვიზიტი საქართველოში

0
1021

ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭო (NAC)
• ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭო ალიანსში გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანოა, რომელსაც თავმჯდომარეობს გენერალური მდივანი
• NAC-ის ვიზიტი საქართველოში მეოთხედ იმართება
• ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი NATO-ს მხრიდან საქართველოს უპირობო პოლიტიკური მხარდაჭერის კიდევ ერთი დემონსტრირებაა